က်ေနာ္ဘေလာေလးကုိယ္သတင္းေတြလာေရာက္ဖတ္႐ႈအားေပးၾကတဲ့မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားအားလံုးရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ

13 Jun 2012

ရ ခိုင္ အ ၾကမ္း ဖက္ မႈ မ်ားႏွ င့္ ပတ္ သက္ ၍ အေ မ ရိ ကန္ျပည္ေ ထာင္ စု ၏ ထုတ္ျပန္ ခ်က္

ရခိုင္အၾကမ္းဖက္ မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စု၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္
ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနာက္ပိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း ျဖစ္ပြား လ်က္ရွိေသာ လူမ်ိဳးႏွင္႔ ဂုိဏ္းစြဲ အၾကမ္းဖက္ မႈမ်ားႏွင္႔ ပတ္ သက္၍ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု သည္ နက္ရူိင္းစြာ စိုးရိမ္လ်က္ ရွိျပီး ယင္းတိုက္ခိုက္မႈ အားလံုးကိုခ်ဳပ္ထိန္းကာ မဆိုင္းမတြ ရပ္ဆိုင္းရန္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူ အားလံုးကို တိုက္တြန္းပါသည္။
ျမန္မာ အစိုးရသည္ ရခိုင္ျပည္ နယ္အတြင္း အေရးေပၚအေျခအေနႏွင္႔ ညမထြက္ရ အမိန္႔မ်ားကို ေၾကညာထားေသာ္လည္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြား လ်က္ ရွိပါသည္။ အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင္႔ မြတ္စလင္မ်ား၊ ဗုဒၶဘာသာမ်ားႏွင္႔ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အပါအ၀င္ မ်ိဳးႏြယ္စုကိုယ္စားလွယ္ မ်ားႏွင္႔ အတူတကြ လက္တြဲ ကာ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ အၾကမ္းဖက္ မႈမ်ားကိ ုရပ္ဆိုင္း ရန္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ မည္႔ေတြ႔ ဆံု ေဆြးေနြးမႈမ်ား စတင္ ရန္ႏွင္႔ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး ကို လိုက္နာ က်င္႔သံုး ကာ ျဖစ္ပြား ခဲ႔ေသာအေၾကာင္း အရာမ်ားကို ျမန္ဆန္ထိေရာက္စြာႏွင္႔ ပြင္႔လင္းျမင္သာစြာ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ အျခားေသာ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္း အ၀ိုင္း ႏွင္႔အတူ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ မၾကာေသး ခင္က ျဖစ္ေပၚ ခဲ႔ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရး ေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ား၊ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ႏွင္႔ အစိုးရ တြင္းႏွင္႔ ျပင္ပရွိ အျခားေသာ ေခါင္းေဆာင္ မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားကို ၾကိဳဆိုပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင္႔ျမတ္ေရး ရရွိေစ ရန္ ေလးေလးနက္နက္ ၾကိဳးပမ္းရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ႏွင္႔မ်ိဳးႏြယ္စု တိုင္းရင္းသားအားလံုး ႏွင္႔ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္း အားလံုးၾကားတြင္ အျပန္ လွန္ ေလးစားမႈရရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကို ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း လက္ရွိအေျခေနက မီးေမာင္းထိုးျပ လ်က္ရွိပါသည္ ။ ျငိမ္းခ်မ္းသာယာျပီး မတူ ကြဲျပားေသာ ႏုိင္ငံသား ၏ အခြင္႔အေရးမ်ားကို ေလးစားသည္႕ဒီမိုကရက္တစ္ႏုိင္ငံ ေပၚထြန္းေရးအတြက္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား အတူတကြပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။ 
www.yoyarlay.com/local-news/local-news/politics/27075-2012-06-13-04-17-08

0 comments:

Post a Comment