က်ေနာ္ဘေလာေလးကုိယ္သတင္းေတြလာေရာက္ဖတ္႐ႈအားေပးၾကတဲ့မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားအားလံုးရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ

9 Jun 2012

ေမာင္းေ တာ တြင္ ကယ္ ဆယ္ေ ရးႏွင့္ ျပန္လ ည္ေန ရာ ခ် ထားေ ရး အ ဖြဲ႔ ဖြဲ႔


တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဆုိင္ရ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္း လုိ္က္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ အဆုိပါအဖြဲ႔တြင္ နယ္စပ္ေဒသ လူ၀င္မႈ စစ္ေဆးေရး ကြပ္ကဲမႈ ဌာနခ်ဳပ္က ဦးေအာင္ႀကီးကို ဥကၠဌထား၍ ေဒသဆုိင္ရာ အရာရွိႀကီးမ်ားပါ၀င္သည့္ ၇ ဦးျဖင့္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတရံုး၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ေဖာ္ျပသည္။

အဆုိပါ အဖြဲ႔၏ အဓိက တာ၀န္မွာ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ ဆင္းရဲဒုကၡခံစားေနရေသာ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားမ်ားအား ယာယီ ေနရာခ်ထားေရး၊ လံုၿခံဳေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စား၀တ္ေနေရးႏွင့္ ေရရွည္ တြင္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳရာတြင္ ေနရာခ်ထားႏိုင္ မည့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 
 blog.irrawaddy.org/2012/06/blog-post_8598.html

0 comments:

Post a Comment