က်ေနာ္ဘေလာေလးကုိယ္သတင္းေတြလာေရာက္ဖတ္႐ႈအားေပးၾကတဲ့မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားအားလံုးရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ

9 Jan 2013

စစ္ကိုင္း NLD မွာ ဘာေတြ ျဖစ္ေနသလဲ
စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီတြင္ ညီလာခံႀကိဳတင္ညွိႏိႈင္း အစည္းအေ၀း၌ ဥကၠ႒ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခဲ့ပါ တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေပးပို႔လာတဲ့ စာတေစာင္ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီ ဇန္န၀ါရီလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ စာအမွတ္ ၀၀၃/ညလခ/စက/၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ရက္စြဲန႔ဲ တိုက္နယ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလံုးကို အစည္းအေ၀း ဖိတ္ၾကားခ့ဲပါတယ္။

ညီလာခံက်င္းပေရး ညွိႏိႈင္း အစည္းအေ၀းပြဲတြင္ NLD ဗဟို ညႊန္ၾကားခ်က္ကို မလိုက္နာဘဲ ပါတီ အက်ည္းတန္ေစတ့ဲ လုပ္ရပ္ကို ပန္းဘဲတန္းရပ္ကြက္ ဥကၠ႒ ဦးေသာင္းေရႊမွ ပိုက္ဆံခ်မ္းသာေသာသူအား ဥကၠ႒တင္ရန္ ေျပာၾကားၿပီး ဦးေက်ာ္ေသာင္းသည္ ပိုက္ဆံခ်မ္းသာသူ ျဖစ္တ့ဲအတြက္ ဥကၠ႒တင္ရန္ အဆိုျပဳခ့ဲပါတယ္။ 

၄င္းတို႕ႏွင့္အတူပါလာေသာ လူတစ္စုအား ေထာက္ခံခိုင္းျပီ ဥကၠ႒ တင္ေျမွာက္ခဲ့ပါတယ္။ မေန႔ကျပဳလုပ္တ့ဲ အစည္းအေ၀းတြင္ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုး ဖိတ္ၾကားျခင္းမရွိပဲ လူတစ္စုျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ပါတယ္။ 

ထို႔အျပင္ ပါတီအမႈေဆာင္စာရင္းဟာလည္း ညီလာခံမက်င္းပမီ ေပၚထြက္ေနသျဖင့္ စာေမးပြဲမေျဖရဘဲ  
ေအာင္စာရင္းထြက္ေနသည့္အျဖစ္ႏွင့္ တူေနပါတယ္။ 


 
http://blog.irrawaddy.org/2013/01/nld.html

0 comments:

Post a Comment